Doorzoek de website

Contact

dewaarheiddieuniethoort

ayani20millerson@live.nl

Wist je dat...

07-07-2014 22:07

⦁ de overheid, de Nederlandse staat, een bedrijf is?
⦁ dit voor bijna alle overheden geldt?
⦁ dit bedrijf geregistreerd staat in Washington DC?
⦁ de staatsschuld in prive handen zijn?
⦁ overheden en banken 2 handen op 1 buik zijn?
⦁ rechters de belangen van banken behartigen?
⦁ wij eigenlijk in een wereld van overvloed leven?
⦁ deze overvloed ons vanaf onze geboorte wordt afgenomen?
⦁ en dat dan ook jou alle rechten worden afgenomen?
⦁ wij helemaal geen vrijheid van meningsuiting hebben?
⦁ de overheid mensenrechten schendt?
⦁ jij voor de overheid geen mens bent, maar een bedrijfje, een stroman?
⦁ dit is te zien aan je naam geschreven alleen in hoofdletters?
⦁ voor je BSN hetzelfde geldt?
⦁ jij je onbewust identificeert met deze stroman?
⦁ je daarmee onbewust een contract met de staat aangaat?
⦁ de stroman tientallen miljoenen waard is op de beurs?
⦁ dit een Cesta Que Trust genoemd wordt?
⦁ deze stroman nooit de begunstigde is van dit fonds?
⦁ banken, verzekeraars, rechters en advocaten dit fonds plunderen?
⦁ jij je hiervoor onbewust toestemming geeft?
⦁ ze doen dit met jou naam, handtekening en BSN?
⦁ dit fonds, Cesta Que Trust, al je medische kosten dekt?
⦁ een zorgverzekering dus overbodig is?
⦁ dit ook geldt voor alle andere verzekeringen?
⦁ het Vaticaan heel veel verdient aan onze verzekeringen?
⦁ rechters, aanklagers en advocaten geld verdienen aan een veroordeling?
⦁ er geld in overvloed is voor alle mensen op de hele wereld?
⦁ het zich alleen op de verkeerde plek bevind?
⦁ de meeste hypotheken op basis van fraude verstrekt zijn?
⦁ dit met fictief, virtueel geld gedaan is?
⦁ dit dus geen lening is maar een schuld?
⦁ de bank nooit zelf tekent, maar een 'gevolmachtigde'?
⦁ de bank nooit een rekening stuurt, maar alleen een achteraf staatje?
⦁ er vaak een hypotecaire dienstverlener je betalingen int?
⦁ de bank daardoor minder risico loopt?
⦁ een deurwaarder geen macht heeft tenzij je hem die geeft?
⦁ je je rechten weer terug kunt claimen en weer vrij kunt zijn?
⦁ het betalen van belasting, verkeersboetes, hypotheken, verzekeringen, accijns e.d optioneel is onder gewoonterecht (common law)?
⦁ wij helaas onder de maritieme wetgeving (Nederlandse wetgeving) vielen?
⦁ dit eind december 2012 via UCC weer omgezet is naar common law?
⦁ de overheid doet alsof dit niet gebeurd is?
⦁ het mogelijk is te stoppen met het betalen van hypotheken en allerlei andere lasten?
⦁ je hierbij hulp kunt krijgen van goed geïnformeerde mensen die je voor zijn gegaan?
⦁ alle schulden gewist zijn en dat je geen schuld meer hebt?
⦁ dit wettig geregeld is en je de wet achter je hebt staan?
⦁ nu de tijd is gekomen om te leven in vrijheid en overvloed?
⦁ het verstandig is jezelf te informeren bijvoorbeeld via
https://dewaarheiddieuniethoort.webnode.nl/